Radeberg - Oberschule
Pestalozzi Oberschule Radeberg

Assistenzsysteme an sächsischen Schulen:

 

Assistenzsysteme1

 

Assistenzsysteme2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neue Sächsische Lehrerzeitung Ausgabe 05/2019